Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning pr. 29. august 2016.

HR-chef Anders Thorup, Beierholm, udpeget ved selvsupplering, Formand
Skoleinspektør Wagner Foldberg Nielsen, Skansevejens Skole, Næstformand
Studerende Jacob Klivager Vestergaard, (F), valgt af Aalborg Byråd
HR-chef Mette Wilgaard, Royal Arctic Logistics A/S
Professor Anette Kolmos, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
Lektor Lasse Taagaard Jensen, medarbejderrepræsentant
Lektor Marie Juul Bjerre, medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Gymnasieelev Nanna Cecilie Eskerod, 2015v, elevrepræsentant med stemmeret
Gymnasieelev Jonas Foldager, 2015v, elevrepræsentant uden stemmeret

Thorup Anders Thorup

Foldberg Wagner Foldberg Nielsen

Jacob_Vestergaard Jacob Klivager Vestergaard

wilgaard Mette Wilgaard

Kolmos Anette Kolmos

LJE_2015  Lasse Taagaard Jensen

MBJ_2015 Marie Juul Bjerre

Nanne Cecilie Eskerod Nanna Cecilie Eskerod

foldager Jonas Foldager

Nørresundby Gymnasium logo