Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Internationalisering

Athen, Rom, Barcelona, Beijing eller Seattle

Hvert år rejser 2.g og 2.hf eleverne ud for at opleve den store verden i forbindelse med undervisningen. Turene går ofte til en af de europæiske storbyer, men vi har også to særlige tilbud til hhv. Kina og USA.

En klasse rejser således hvert år otte uger til Seatlle, USA. Her får eleverne en mulighed for at opleve den amerikanske drøm. Eleverne bor privat to og to og de undervises på amerikansk college.

En anden klasse er på udveksling til vores venskabsskole i Beijing. Her er der også privat indkvartering og man får mulighed for at følge med i en kinesisk hverdag.Seattle1