Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

Internationalisering

Athen, Rom, Barcelona eller Seattle

Hvert år rejser 2.g og 2.hf eleverne ud for at opleve den store verden i forbindelse med undervisningen. Turene går ofte til en af de europæiske storbyer, men vi har også et særligt tilbud til USA.

En klasse rejser således hvert år otte uger til Seattle, USA. Her får eleverne en mulighed for at opleve den amerikanske drøm. Eleverne bor privat to og to og de undervises på amerikansk college.

2.v i Seattle