Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Projekt Frivillig

Et tilbud til alle 250.000 elever på ungdomsuddannelser.
Alle elever på uddannelsesinstitutioner i Danmark skulle fra 2010 have tilbud om et afgrænset forløb med frivilligt arbejde sideløbende med deres uddannelse. Ud over kendskab til den frivillige verden giver det frivillige forløb som noget helt nyt adgang til et bevis, som eleven kan vedlægge sit eksamensbevis.

Læs mere om Projekt Frivillig på projektets website.

Skolens kontaktperson
Institutionerne forpligter sig til for hver skole at udpege en kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem sekretariatet og den enkelte skole. Kontaktpersonen skal bistå sekretariatet med at formidle materiale ud på institutionerne, herunder eventuel opsætning af plakater og andet materiale. Ligeledes vil kontaktpersonen være forpligtet til at have et overordnet indblik i brug af hjemmesiden for forløb med frivilligt arbejde.
Kontaktperson her på skolen er uddannelsesleder Allan Andersen aan(at)nghf.dk

Regionalt Projekt Frivilligcenter
Har du som elev, forening eller frivillighedsvejleder spørgsmål til Projekt Frivillig i dit regionale område, kan du kontakte dit regionale Projekt Frivilligcentre. Her kan du fx også henvende dig, hvis du ønsker at få kontakt med en forening i dit område, som mangler frivillige.
Projektlederen i Aalborg området er
Katja Jørgensen
De frivilliges Hus
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg

Tlf. 98111344
Mobilnr. 41154119
katja@frivillighuset.dk

Læs mere om Projekt Frivillig på projektets website.