Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ang. Corona-virus

Kære alle

Sundhedsstyrelsen har bedt alle uddannelsesinstitutioner om at give deres elever og medarbejdere disse oplysninger og råd:

Sundhedsstyrelsen anbefaler på deres hjemmeside, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risiko-områder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19. Situationen kan udvikle sig yderligere, og vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil således også kunne ændre sig over de kommende dage og uger.

Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige infomationsside om COVID-19:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Denne anbefaling beder jeg alle om at følge. Jeg oplyser som en hjælp at ingen studierejser har været til risiko-områder som de er defineret onsdag den 4.3. om eftermiddagen. Men nogen af jer kunne jo komme hjem fra andre områder med risiko, og listen kan vokse de kommende dage.

Herudover gælder det for alle på skolen: Hvis nogen af jer får symptomer på Corona-virus, skal I blive hjemme, kontakte egen læge og give skolen besked om hvordan det går jer, telefon 98 17 28 33, mail post@nghf.dk eller over Lectio til Niels Magnus Christensen og mig (Søren Hindsholm).

Hvis man er i tvivl om noget, er man altid velkommen til at ringe til kontoret i skolens åbningstid (98 17 28 33) og hele døgnet til mig (61 71 28 33).


Venlig hilsen

Søren Hindsholm
Rektor