Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ang. Corona-virus

Kære alle

Sundhedsstyrelsen har bedt alle uddannelsesinstitutioner om at give deres elever og medarbejdere disse oplysninger og råd:
Sundhedsstyrelsen anbefaler på deres hjemmeside, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risiko-områder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer, som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19. Listen over risikoområder:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
Denne anbefaling beder jeg alle om at følge.

På skolen skal vi holde 1 m’s afstand, god håndhygiejne med grundig håndvask og håndsprit, og vi skal nyse og hoste i ærmet.

Herudover gælder det for alle på skolen: Hvis nogen af jer får symptomer på Corona-virus, skal I blive hjemme, kontakte egen læge og give skolen besked om hvordan det går jer, telefon 98 17 28 33, mail post@nghf.dk eller over Lectio til Niels Magnus Christensen og mig (Søren Hindsholm).
Hvis man er i tvivl om noget, er man altid velkommen til at ringe til kontoret i skolens åbningstid (98 17 28 33) og hele døgnet til mig (61 71 28 33).


Venlig hilsen

Søren Hindsholm