Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Dimission 2020

Kære dimittender og pårørende

Vi har hermed fornøjelsen af at byde jer velkommen til en festlig formiddag, hvor skolen dimitterer og siger farvel til alle vores afgangselever.

Som I véd, er omstændighederne lidt specielle for afviklingen af dimissionen i år. I må ikke være på skolen samlet et sted, så derfor skal I deles klassevist. Begivenheden er derfor delt i to, hvor fem klasser bliver dimitteret ad gangen. Vi har nemlig fem lidt større områder på skolen, hvor I kan samles klassevist med jeres pårørende. Hver dimittend kan tage ca. 3 med. Kontakt skolen på 98172833, hvis dette giver problemer. Hver klasse får tildelt et område og I bliver budt på lidt til ganen. Klassernes teamlærere vil byde jer velkommen og være jeres værter.

Over for de pårørende er det vigtigt at understrege, at der bliver lidt ventetid undervejs. Denne ventetid skal tilbringes i bilerne, da skolen skal sørge for, at ikke for mange mennesker er på skolen på én gang, og at der bliver afsprittet mellem de to dimissioner. Ventetiden opstår på grund af fotografering. For en god ordens skyld skal det understreges, at pårørende desværre ikke kan være tilstede ved fotografering i hallen – se nedenfor i programmet. Til gengæld er der gode muligheder for fotografering, når dimittenderne får deres bevis.

Det første hold (Dimission 1) møder kl. 9.00 og er færdige ca. 10.45:

3a F20/F21 KHJ, TDJ
3b Festsalen PMY, KNO
3e Aula TSC, MJE
3t Kantinen – mod udsalget JJE, GLU
3v Kantinen – mod kontoret OMO, GCH

 

Det andet hold (Dimission 2) møder kl. 10.15 og er færdige ca. 12.45:

3x Kantinen – mod udsalget MSO, BOA
3y Kantinen – mod kontoret JLO, KME
3s Aula SVE, MBJ
2p F20/F21 DRA, MHO
2q Festsalen SWE, GLU

 

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne vide, hvis man ikke ønsker at deltage. Man sender afbud ved at skrive til skolens kontor på post@nghf.dk eller ringe mellem 8.15 og 15 på 98172833.

Samlet program

Dimission 1

Kl. 9.00 3a, 3b, 3e, 3t og 3v ankommer og går til deres anviste sted med deres pårørende.
Kl. 9.15 Søren Hindsholm byder velkommen via storskærm

·       Musikindslag
·       Uddeling af påskønnelser (alle læses op, men man modtager først påskønnelsen når rektor er rundt i lokalerne)
·       Dimissionstale

Kl. 9.45 Søren Hindsholm med følge kører rundt med beviser, som uddeles klassevist. Efterhånden som klasserne er færdige, går de via H-gangen ned for at blive fotograferet klassevist i gymnastiksalen. Deres pårørende bliver bedt om at vente i bilerne imens.
Ca. Kl. 10.30 Alle eleverne samles i hallen for at få taget huekastbillede. Hvis vejret tillader det foregår det i det græske teater.
Ca. kl. 10.45 Eleverne fra dimission 1 er færdige og går ud til deres pårørende i bilerne.

Dimission 2

Kl. 10.15 3x, 3y, 2p, 2q og 3s ankommer til hallen uden deres pårørende, som venter i bilerne.
Kl. 10.30 Alle eleverne samles i hallen for at få taget huekastbillede. Hvis vejret tillader det foregår det i det græske teater.
Kl. 10.45 Eleverne får taget klassebillede i hallen og efterhånden som de er færdige, henter de deres pårørende i bilerne og går til deres anviste sted på skolen.
Kl. 11.15 Eleverne er ankommet med deres pårørende til anviste steder.
Ca. 11.30 Søren Hindsholm byder velkommen

·       Musikindslag
·       Uddeling af påskønnelser (alle læses op, men man modtager først påskønnelsen når rektor er rundt i lokalerne)
·       Dimissionstale

Ca. 12.00 Søren Hindsholm med følge kører rundt med beviser, som uddeles klassevist. Efterhånden som klasserne er færdige, går de fra skolen med deres pårørende.
Ca. 12.45 Arrangementet er slut.