Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Du har ikke fri, selv om skolen er lukket

Kære elever

Foreløbig er NGHF lukket frem til mandag den 30. marts, men I har ikke fri.

”Skoledagen” vil foregå således:
Hver dag inden jeres første lektion i skemaet, altså normalt 8:15, skal I åbne Lectio. Her vil I se om timer er aflyst, eller om de er virtuelle. De virtuelle timers arbejde skal I udføre inden timen er slut, for lærerne sætter afleveringsfristen til tidspunktet for timens slutning. Normalt vil opgaverne til den virtuelle lektion også ligge parat fra 8:15, men det kan ske at opgaven til den virtuelle time først blive lagt på timen lige før den begynder.

Jeg ved godt at virtuelle lektioner normalt ikke giver det samme udbytte som almindelige lektioner, og i nogle fag som naturvidenskab med eksperimenter, idræt, musik, drama, billedkunst, mediefag osv. er det særlig svært.

Det er en helt speciel situation, og jeg regner også med at Undervisningsministeriet lader os ændre kravene til eksamen så I ikke bliver stillet dårligere. Så tag det roligt.
Jeres lærere lægger mest vægt på de fag hvor der kan være afsluttende eksamen til sommer. Derfor kan I få fri i nogle af de andre fag – uden fravær. Så må vi indhente det tabte senere hvis det er nødvendigt.

Elever der skal skrive SRP eller SSO, får vejledning virtuelt. Udgangspunktet er at vejledningen, med mail, Skype, Facetime eller telefon som I nu vælger det med jeres vejleder, sker på de tidspunkter der står i skemaet i Lectio. Jeres vejleder har dog lov til at melde andre tider ud. Der skulle være sørget for de eksperimenter nogle skal lave. I kan også komme til at mangle bøger fordi bibliotekerne er lukkede. Hér vil jeres vejleder prøve at hjælpe jer, men i nogle tilfælde må I lave opgaven med de bøger I kan få fat i; aftal så med jeres vejleder at I i jeres litteraturliste nævner bøger I ville have haft, men manglede. Bedømmelsen vil til sin tid tage hensyn til de forhold I skrev opgaven under. Vicerektor Niels M. Christensen skriver ud til jer i næste uge hvordan I får opgaven, spørger hvis I er i tvivl om opgavens indhold osv. osv.

Situationen er i det hele taget speciel nu, og Undervisningsministeriet arbejder sammen med Danske Gymnasier om hurtigt at give de nødvendige dispensationer så I får et godt forløb. Straks NGHF ved mere, får I besked fra mig.

Gymnasiets hoveddør er åben kl. 8-15 hver dag så I kan komme og hente jeres ting, men kom højst tre sammen.

Hvis nogen af jer med sikkerhed har Corona-virus, vil vi gerne vide det. Send en sms til 61 71 28 33 eller skriv i Lectio til Niels M. Christensen og mig. Indtil videre har ingen hverken elever eller lærere fået konstateret Corona-virus.

Man er altid velkommen til at kontakte gymnasiet hvis man har spørgsmål, 98 17 28 33, eller mig, 61 71 28 33.

God arbejdslyst og venlig hilsen
Søren Hindsholm
rektor