Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Ungdomskort & Statens Uddannelsesstøtte (SU)