Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Kejsere, sultaner og historielærere

Skolens historielærere har netop været på efteruddannelse i Tyrkiet.

Tyrkiet og dets nabolande har på en lang række områder været med til at præge den historiske udvikling i store dele af verden. Trådene går tilbage til Byzans og rækker helt op til IS, der forsøger at genindføre kalifatet.

Læs mere på historiefagets hjemmeside