Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Anette Paulsen (APA)