Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Birte Oskjær (BOS)