Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Finn Boelsmand (FBO)