SRP & SSO 2018/19

Materiale og information om de store skriftlige opgaver 2018/19 for 2.hf & 3.stx

Powerpoint fra udlevering af SRP: kommer 7. december

 

Om SRP 2018 til eleverne (sendt i Lectio)

3g. Pjece om SRP

Orientering om SRP 2018/19 (slides fra vicerektors orientering i festsalen)

De store skriftlige opgaver på NGHF

Læreplan SRP, (juni 2013, gældende)

Vejledning SRP, (oktober 2010, gældende)

Vejledning til fagvalg i Lectio