Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Find rundt på biblioteket

Bøgerne på biblioteket er opstillet efter samme princip som det du finder på dit lokale folkebibliotek, nemlig faglitteratur for sig og skønlitteratur for sig.

Fagbøger er opstillet efter decimalklassesystemet (DK5), som også folkebibliotekerne anvender. DK5-systemet inddeler faglitteraturen i 10 hovedgrupper med en række undergrupper med et meget stort antal under-undergrupper.

Den overordnede inddelig af faglitteraturen kan du se på de hvid/grønne plakater, der hænger på opslagstavlerne ved de 3 døre. Her hænger også et kort over biblioteket, så du kan se hvor de forskellige grupper i decimalklassedelingen står henne.