Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Skriftlighed på NGHF

Det er vigtigt, at du er i stand til at formidle din viden, og det skal gøres, så det passer til situationen og modtageren. Ofte bliver du bedt om at formidle din viden skriftligt. På denne side kan du se, hvilke genrer de enkelte fag arbejder med, og få en beskrivelse og en vejledning i, hvad de kræver.

Progressionsplan for skriftligt arbejde på NGHF stx

Progressionsplan for skriftligt arbejde på NGHF hf

Du kan også se de typiske sproglige fejl, du skal undgå på dansk her

Formelle krav/Hvordan skal en stor opgave se ud?
Her kan du læse mere om, hvordan du håndterer kilder, litteraturlister, figurer osv. i forbindelse med DHO/LSO/SSO/SRP m.fl.

Overordnet er det vigtigt, at du kender forskel på to skriftlige genrer: Den akademiske og den journalistiske.

Tekster af den akademiske genre har fokus på at formidle din viden til en ekspert. Dit mål er at forklare din viden ud fra fagets metoder. Sproget i denne type er sagligt og præget af fagterminologi. Eksempler på denne genre: SRP/SSO, fysikrapport, redegørelse, vurdering.

fysikopgave_udsnit_01

Tekster af den journalistiske genre har fokus på formidlingen. Du har ofte en eksplicit modtager og skal formidle din viden på en måde, så vedkommende forstår din viden. Du skal stadig overholde fagets spilleregler, men bedømmes i højere grad på din formidlingsevne. Sproget i denne type er ofte mere kreativt og afstemt efter modtageren. Eksempler på denne genre: Artikler, taler og breve.

b488d34ae8

I menuen til højre findes en alfabetisk liste med fag – her finder du beskrivelser af de enkelte fags skriftlige genrer og vejledninger til, hvordan du skriver dem.

Kommandoord er alle de ord, du kan støde på i en opgaveformulering. I listen kan du få en forklaring på, hvad de kræver.