Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Argumentation i naturvidenskab

I forbindelse med skriftlig og mundtlig formidling af naturvidenskab er det altid vigtigt, at man argumenterer klart og logisk.

Vi ser naturvidenskabelige argumenter i to forskellige sammenhæng:

1) Argumentation i forbindelse med forsøg

2) Argumentation indenfor anvendelse af naturvidenskab fx opgaveregning

1) Argumentation i forbindelse med forsøg

Når man skal argumentere i forbindelse med forsøg, kan dette være i forbindelse med et induktivt eller deduktivt forsøg. Om det er induktivt eller deduktivt kommer an på, om man kender den naturvidenskabelige teori på forhånd. Hvis man gør det, er det et deduktivt forsøg, og hvis man ikke kender teorien, kaldes det induktivt.

Induktiv

Her udføres et forsøg hvor der opsamles data, som skal anvendes til at formulere naturvidenskabelige love.

Hvis du skal undersøge om postevand eller saltvand koger ved den højeste temperatur, så kender du altså ikke loven på forhånd, men du skal gennem forsøg nå frem til lovmæssigheden.

De opsamlede data skal nu behandles fx ved hjælp af matematik. Ud fra de opsamlede data skal man gerne finde frem til en sammenhæng – altså hvad viser målingerne. Ud fra denne sammenhæng formulerer man den naturvidenskablig lov.

Deduktiv

Her kender man en naturvidenskabelig lov, som man gerne vil eftervise.

Hvis du bliver bedt om at undersøge om vand koger ved 1000C. Så laver du en række forsøg for at undersøge om teorien er sand. Og til sidste konkluderer du, om teorien er sand eller falsk.

Der udføres nu et forsøg, hvor der indsamles data. De indsamlede data behandles efterfølgende fx ved hjælp af matematik, således at man finder en sammenhæng i de indsamlede data. Ud fra denne sammenhæng kan man konkludere, om den naturvidenskabelig lov, man havde til at starte med, passer eller om den ikke passer.

2) Argumentation indenfor anvendelse af naturvidenskab (til opgaveregning eller anvendelse i andre fag)

Når man besvarer naturvidenskabelige opgaver eller anvender naturvidenskab på et andet fagområde, så er det i argumentationen vigtigt, at tankegangen tydeligt fremgår. Her ses 5 punkter, som man skal opfylde, for at man argumenterer korrekt.

1. TEKST

Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af,

hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på.

2. NOTATION og LAYOUT

Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god naturvidenskabelig

skik. Dvs. formler skrives ned og der anvendes enheder.

3. REDEGØRELSE og DOKUMENTATION

Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i

form af passende forklaring og/eller matematiske mellemregninger.

4. FIGURER

I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være en

tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer.

5. KONKLUSION

Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner,

præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig notation.