Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Formidlingsopgave

En formidlingsopgave skal bidrage til en øget forståelse af stoffet samt naturligt indeholde en perspektivering af emnet.
Opgaven skal f.eks. skrives som en avis- eller leksikonartikel, en power-point præsentation (evt. efterfulgt af mundtligt oplæg), en plakat eller en videoproduktion.
Opgaven vil være stillet, således målgruppen er kendt.