Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Fortolk

En samlet konklusion på en analyse med en formulering af tekstens tema og budskab. Formuleringen skal begrundes i de iagttagelser der findes i analysen