Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Grundlag (på…af)

Denne kommando betyder, at materialet til besvarelsen er de anførte bilag. Bilagene skal altså anvendes udførligt, og det er ikke et krav, at man anvender anden dokumentation end det, bilagene angiver.