Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Power Point Præsentation

PowerPoint layout

Hvad er det du skal tænke på, når du laver layout til din PowerPoint præsentation?

·         Sørg for en rød tråd igennem hele diasserien – både indholdsmæssigt og æstetisk.

·         Undgå eller begræns mest mulig effekter som flyvende, hoppende eller eksploderende bogstaver, sætninger, billeder. Det er sjovt den første gang, men fjerner fokus fra indholdet.

·         Eventuelle billeder skal være relevante – dvs. de skal illustrere teksten.

·         Overvej dine farvevalg til baggrund, billeder, tekst, m.v.

·         Overvej din komposition: det gyldne snit, harmoni, balance.

·         Det kan ofte være en god idé at nummerere sine dias – f.eks. 6 af 14.

PowerPoint indhold

  • Lav et indledende dias med disposition for din fremlæggelse.
  • Hvert dias skal være selvforklarende, så tilskueren får en ny oplevelse eller ny indsigt ved hvert dias.
  • Formuler overskrifterne, så de får samme opbygning.
  • Vælg at skrive teksten på dias, så at der er flere niveauer: hovedoverskrift, underskrift, brødtekst. Anvend højst tre niveauer.
  • Præsenter kort, hvad de udvalgte emner handler om.
  • Lav en ensartet struktur i den måde, du stiller dine forklaringer op på.
  • Opret evt. hyperlinks til sider med flere forklaringer – dem bruger du, hvis der bliver nødvendigt.
  • Læs korrektur.

Se mere her: http://www.slideshare.net/satyajeet_02/how-to-make-effective-presentation