Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Udgangspunkt (med…i)

Denne kommando betyder, at der skal inddrages anden faglig viden end det, bilagene angiver.