Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Biologi

I biologi lærer du om det levende i samspil med omgivelserne. Emner som vi blandt andet beskæftiger os med er: Bioteknologi, hvor vi arbejder med gensplejsning, genetik, DNA, proteiner og enzymer.
Fysiologi, hvor vi ser på fysiologiske forhold hos mennesket f.eks. muskler og hjertet. Og endelig økologi, hvor vi undersøger økosystemer – f.eks. forureningsgraden i en å.

En del af undervisningtiden i biologi bruges på forsøg og ekskursioner. Ofte vil man herefter skrive en rapport eller en journal over forsøget. Hvordan man gør det, kan du se her til højre.

 

1caa7a2fb5   75ab878036
Forsøg med gen-splejsning   Ekskursion til Østerå-dalen