Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Afbild

Grafisk fremstilling af data. Enheder angives.