Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Angiv

Naturvidenskab:

Et kort præcist svar, fx enkelt ord eller talværdi

Samfundsvidenskab:

En præcis definition af omfanget eller antallet af de faktorer, konsekvenser, mønstre, der spørges ind til: ”Angiv to fordele og to ulemper for Danmarks konkurrenceevne…”

Ordet angiv skal desuden forstås som et signal om, at der ikke spørges ind til uddybende forklaringer eller årsager, og at man som elev har præsteret en fyldestgørende besvarelse, når antallet af komponenter svarer til det, der er spurgt om.