Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Baggrund

Baggrund (på….af)

Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, den figur eller lignende, der henvises til.