Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Begrund

Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser der ligger bag dit svar.