Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Beregn

De i opgaven angivne værdier (tal) skal bruges til at beregne resultater. Delresultater og enheder angives.

”beregningskravet vil typisk knyttes til tabeller eller andre talmæssige sammenhænge, hvor beregninger kan bidrage til at tydeliggøre en udviklingstendens. Beregninger kan være: simple indekstal, vækstmål, procentvise andele….. Også diagrammer kan bidrage til at tydeliggøre sammenhænge”.