Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Forklar

Besvarelsen skal bygge på biologisk viden og forståelse. De konkrete resultater eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan forekomme at der er flere forklaringer på en problemstilling.