Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Hypotese

Hypotese (Opstil en) 

En fagligt begrundet antagelse eller forklaring på et fænomen eller en fagligt begrundet forventning om et udfald på et eksperiment eller forsøg. Link til samfundsfagsbeskrivelse