Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Inddrag

I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur, anvendes.