Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Journal

Biologi:

Ved alle praktiske undersøgelser laves en journal til eget brug.  En journal er en samling velordnede og gennemarbejdede noter. Den omfatter fx. måleresultater, tegning af et landskab, en plante eller noget man så i et mikroskop.

Fysik:

En journal vil i fysik som regel skulle indeholde udvalgte dele af en rapport. Der vil typisk være krav om behandling af resultater, fejlkilder, usikkerheder og konklusion. Typisk vil det være sådan, at journalen og øvelsesvejledningen tilsammen dækker alle de betragtninger, som en rapport normalt indeholder.

Men læreren vil altid kræve nogle helt bestemt her.

Naturgeografi:

En journal er en kortfattet beskrivelse af gennemført forsøg, med omtale af forsøget (forsøgsgang) samt eventuel hypotese knyttet til forsøget. Reultatet af forsøget. Hypotesevurdering Kan være suppleret med tegninger / fotos af forsøgsopstillingen. Alle opgavetyper bør rumme en metodebeskrivelse