Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Redegør

Redegør/redegørelse 

Naturvidenskab: En struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en problemstilling.

Humaniora: En koncentreret gengivelse af en eller flere teksters behandling af et emne eller en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en problemstilling

Engelsk outline

Definition:

Kort objektiv redegørelse for et emne.

Uddybende forklaring:

En koncentreret behandling af et bestemt emne hvor der gives et overblik over de enkelte tekster.

Teksterne kan kort præsenteres, og der gives herefter en koncentreret gengivelse af hovedpunkterne/meningen med teksterne i forhold til det angivne emne. Forestil jer evt. at I skal gengive de aktuelle teksters indhold for en kammerat, der ikke ved hvad de handler om. Det er ikke et referat – et outline er fokuseret i forhold til det emne der angives og dækker derfor ikke nødvendigvis hele teksten.
Ofte kræver emnet og teksterne at synspunkter og holdninger stilles op over for hinanden.

Husk objektivitet! Ingen stillingtagen her. Man skal redegøre for teksternes synspunkter og holdninger.

Husk ligeledes at inddrage de påkrævede teksterogså selv om I lige har givet et summary af én af dem. Det kan være en god ide at citere fra teksterne for at præcisere deres indhold.