Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Skitser

Dette kan være fx en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et forsøg, en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser.