Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Tegn

En tegning skal entydigt vise det der spørges efter. Det kan fx være en celle eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser.