Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

STX-stilegenrer

Essay:

Her skal du:

 • Indlede; introducere, konkretisere/eksemplificere
 • Tage udgangspunkt i tekst(er)
 • Undersøge og afsøge
 • Inddrage anden relevant viden
 • Reflektere, overveje, stille spørgsmål og undre
 • Afrunde idet du åbner op + ”sløjfer” tilbage til indledningen

I et essay er rammerne mere frie – men stadig kan man komme til at bryde dem…

Essayet skal tage udgangspunkt i et konkret eksempel, der har relevans i forhold til essayets emnefokus. Det kan være en personlig oplevelse, en debat fra tv, et citat fra en kendt (eller mindre kendt) person, en beskrivelse af en koncert eller en udstilling – næsten hvad som helst, så længe det sporer os nogenlunde ind på hvilket emne dette essay har tænkt sig at cirkle om… (Det Kan også være en af stilehæftets tekster, men vent hellere med dem – det er sjovere at byde ind med noget selv!)

Du vil altid blive bedt om at tage udgangspunkt i en eller flere tekster, hvilket vil sige, at du skal af- og undersøge disse tekster og fremhæve og belyse det, der er relevant for essayets emnefokus. Teksterne skal sætte gang i tanker, refleksioner og overvejelser omkring emnet, og du skal stille spørgsmål og undre dig ”højlydt” og invitere læseren ind i dine associationer og tankerækker – Dét er essay-stil!

Undervejs skal du inddrage anden relevant viden; oplevelser, undersøgelser, citater – igen hvad som helst, der kan bringe dig videre i dine refleksioner. Endeligt står du et sted hvor du har fået belyst emnet fra masser af vinkler – nye betragtninger er kommet til, og du er dermed i stand til at afrunde med en åbning mod nye refleksioner, der stadig har relevans i forhold til emnet og kan vinkles tilbage til det konkrete eksempel du indledte dit essay med – Sådan binder du afslutningsvist i dit essay en smuk sløjfe UDEN at køre i tomgang!

Kronik:

Her skal du:

 • Indlede; præsentere
 • Redegøre for synspunkter
 • Dokumentere (teksteksempler og citater)
 • Karakterisere fx virkemidler eller argumentationsformer
 • Diskutere
 • Argumentere
 • Vurdere

I en kronik skal du i din redegørelse udlede det væsentlige i form af de væsentlige hovedsynspunkter, der kommer til udtryk i teksten (Hav øje for emnefokus!) Det er vigtigt at du supplerer med citater og kommentarer og herigennem er veldokumenteret og ”overblikskabende”.

I kronikken bliver du også ofte bedt om at karakterisere fx skribentens argumentation eller andre virkemidler. Der er som regel en sammenhæng / en relevans mellem de fremførte hovedsynspunkter og argumentationen / virkemidlerne – Den skal du selvfølgelig sørge for at tydeliggøre.

Det skal være tydeligt hvilke hovedsynspunkter du i din redegørelse har udledt som de væsentlige. Disse skal nemlig stå helt klart i diskussionen, hvor du diskuterer ved at opstille argumenter for og imod hovedsynspunktet/-synspunkterne. Her inddrager du anden relevant viden til at belyse sagen med. Så vælg ikke kronikken, hvis du ikke ved noget om emnet – gælder i øvrigt alle stilegenrerne!

Afslutningsvist skal du lave en vurdering. Det du skal vurdere er det/de i redegørelsen fremlagte hovedsynspunkter. Vurderingen er du i stand til at foretage på baggrund af din diskussion. Den opstår ikke som en pludselig subjektiv tanke, men er en afvejning af de overvejelser, der kom frem i din diskussion. Ofte vil du ikke være i stand til at konkludere noget firkantet og hårdnakket, men vil ofte fx kunne understrege eller nuancere et dilemma eller end dobbelthed – Og det er sejt nok!

Litterær artikel:

Her skal du:

 • Indlede; præsentere/introducere
 • Evt. redegøre (fx resumere)
 • Analysere
 • Dokumentere (teksteksempler og citater)
 • Fortolke
 • Perspektivere

I den litterære artikel handler det om at du får vist dig som en god tekstlæser og analytiker.

Inden du går i gang med selve analysen vil det være en god ide med et kort resume af teksten – evt. sammensmeltet med analyse af kompositionen, og så er vi jo faktisk i gang med analysen! Dernæst er kunsten at udvælge de relevante tekstanalysepunkter. Vær obs på hvad opgaveformuleringen beder dig om; skal du fx have et særligt fokus på noget bestemt? Det er meget vigtigt med dokumentation undervejs i form af teksteksempler og citater, da din analyse ellers blot bliver påstande. Din analyse løfter du til sidst op via en fortolkning, der samler trådene – og desuden gør det tydeligt hvilke analysepunkter, der IKKE var væsentlige (Væk med dem!)

Nogle gange står deri opgaveformuleringen specifikt HVAD du skal perspektivere til – andre gange står der måske ikke et ord om perspektivering, men du skal ALTID perspektivere i den litterære artikel. Vær obs på et evt. særligt perspektiveringskrav og ellers er der jo så frit valg, så længe du perspektiverer relevant. Det kan være tematisk, litteraturhistorisk eller stilistisk. Stilens overskrift og emnefokus vil ofte kunne hjælpe dig lidt på vej.

Afrund / konkluder meget gerne noget efter din perspektivering, så din litterære artikel ikke bare brat, pludseligt og umotiveret slutter…