Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Analysis

Naturvidenskab:

En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig.

Humaniora:

Nedenstående liste er de punkter du bør overveje, når du skal analysere en tekst.

  1. Genre
  2.  Handling
  3.  Komposition
  4.  Fortælleteknik
  5. Rum/ Sted og miljø
  6. Personer
  7. Tid
  8. Sprog og stilistik
  9. Tematik
  10.  Fortolkning