Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Article

En sagprosatekst, der normalt udgør en selvstændig del af en udgivelse (fx et tidsskrift eller blad). Gør jer helt klart, hvilket emne der skal behandles eller om det er en særlig genre artikel, der ønskes . Husk at overholde formalia mht. artikelskrivning, fx overskrift, underoverskrift, kolonner, overvejelser mht. modtager, osv.

Vær opmærksom på at der findes forskellige typer artikler:

Article (Engelsk)  se her

Argumenterende artikel (dansk)

Introducerende artikel (dansk)

Litterær artikel (dansk)