Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Character Sketch

Personkarakteristik:

Karakteristik af hovedperson(er) –bipersoner:

1.      Ydre kendetegn:

·       navn, køn, alder, sprog (dialekt, slang, normal- eller fagsprog), job, sociale forhold, bolig, miljø, familie m.m.

2.      Indre kendetegn:

·       følelser, adfærd, holdninger, personlige egenskaber m.m.

3.      Personernes relationer:

·       til omgivelserne, til sig selv.

Man kan karakterisere personerne på to måder i en tekst: direkte ellerindirekte.

1.      Direkte personkarakteristik:

·       alder, udseende, egenskaber,væremåde, holdninger og andres syn på personen beskrives og oplyses direkte i teksten.

2.      Indirekte personkarakteristik:

·       personen karakteriseres gennem dennes adfærd, handlinger og tale, ogvi må slutte os til, hvordan denne person så egentlig er.

Man kan ydermere inddele i to typer personer:

1.      Runde personer:

·       beskrives udførligt, så de til forveksling ligner levende mennesker (nuanceret beskrivelse, både gode og dårlige egenskaber fremstilles)

2.      Flade personer:

·       beskrives meget kort eller som brikker i et handlingsforløb. Fremstår som typer.