Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Essay

Types of essays

På engelsk er der to typer – en som den danske (short) og en tekstanalytisk (about the text)

SHORT: en kort afsluttet tekst med argumentation/kommentarer. Gør jer klart, hvilket emne der skal behandles her (læs opgaven ordentligt :-.)), og hvor langt det skal være. Igen – overhold længden med plus/minus 10 % (se under summary for detaljer). Essayet bør være en kort afsluttet tekst med argumentation (gerne for og imod, så I udviser evne til at forholde jer objektivt til et emne) og kommentarer (her må I ytre egen mening til emnet). Klik her for at se eksempler på forskellige typer af essays.

ABOUT THE TEXT: Opgaven består først og fremmest i tekstanalyse (write an essay about the text). Derfor skal du objektivt gøre rede for tekstens udsagn under tekstanalysen. I en evt. afsluttende diskussion må du gerne fremlægge dine egne meninger, men husk, at en sag næsten altid kan ses fra flere vinkler. Når du fremsætter en påstand, så husk altid at begrunde den, gerne med eksempler fra teksten.

Essayet skrives til en læser som allerede kender den tekst, du skal analysere. Alligevel kan det være klogt at forvente mindst muligt af læseren, så du tvinger dig selv til at tydeliggøre alle argumenter og sammenhænge. Du kan nemlig ikke forvente, at læseren uden videre er parat til at følge din tankegang.

Omtal teksten og dens personer i nutid.

Husk at bruge dine egne ord i fremstillingen – ikke tekstens.

Husk at man normalt ikke er på fornavn med personerne. (Nævn i hvert fald hele navnet første gang).