Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Letter

Brev/Letter

Gør dig klart, hvilket formål/tema der er med brevet (læs opgaven ordentligt :-)) Har jeg overholdt formalia mht. brevskrivning? (fx modtager-afsender, korrekt opstilling, afrunding…)

Afrundingen varierer efter hvor formelt dit brev er.

På dansk:

Nørresundby, 1.december, 2010

Kære hr Jensen

/her skriver du brevet/

Med venlig hilsen

Kim Kimsen

På engelsk:

Dear Mr. Johnson,

/Write your letter here/

Sincerely,

Kim Kimson

Nørresundby, December 1st, 2010