Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Oversættelse

Oversættelse, fokuspunkter:
 

 • Ordbogsopslag

 

 

 • Understreg de ord og udtryk, som det er nødvendigt at slå op i ordbogen.

 

 

 • Navneord (substantiver)
 

 • Er det ental/flertal, fx child/children?
 • Er det ejefald (genitiv), fx the boy’s bike/the boys’ bikes?

 

 

 

 • Udsagnsord (verber)
 

 • Afgør hvilken tid det er, og hold jer til det i oversættelsen.
 • Er det regelmæssigt/uregelmæssigt?
 • Regelmæssig datid: + ed (she walked)
 • Uregelmæssig datid: se ordbog (she sang)

 

 

 • Tillægsord (adjektiver)
 

 • Lægger sig op ad navneord (substantiver)
 • Fx The beautiful (tillægsord) lady (navneord)

 

 

 

 • Biord (adverbier)
 

 • Lægger sig op ad udsagnsord, tillægsord og andre biord (Kendes ofte ved –ly endelsen).
 • Fx ”she sings (udsagnsord) beautifully (biord)

 

 

 

 

 

 • Forholdsord (præposition)
 

 • Afgør hvilket ord forholdsordet forbinder sig til (fx “han blev forelsket i hende” – slå op under “forelsket” og lad pegefingeren løbe ned over siden i ordbogen til du ser, at “forelsket i” skal oversættes med “in love with“).
 • Husk at forholdsord ikke kan styre en “at-sætning”, fx: “læreren var sikker på at eleverne kunne oversætte teksten”: “the teacher was sure that the students could translate the text”.

 

 

 

 

 • Faste udtryk/vendinger
 

 • Er vigtige at slå op for at undgå danismer.
 • Fx hedder “Det regner skomagerdrenge” “It’s raining cats and dogs”.
 • Her skal I bruge ordbog for at få det oversat korrekt, da der ofte vil være eksempler hvor det faste udtryk optræder.