Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Fransk

Der er følgende krav i læreplanen:

  •  udtrykke sig skriftligt om en given problemstilling på et enkelt og sammenhængende fransk samt oversætte en enkel dansk tekst til fransk
  • Skriftligt arbejde medtænkes i den daglige undervisning, dels som støttedisciplin til den mundtlige dimension, dels som en selvstændig disciplin, hvor eleverne både får lejlighed til at træne og demonstrere deres sproglige viden og kunnen og til at udvikle evnen til skriftligt at redegøre for den indholdsmæssige side.
  • Der prøves i oversættelse fra dansk til fransk og i fri skriftlig udtryksfærdighed på fransk med udgangspunkt i et nutidigt fransksproget tekstmateriale på ca. 1 normalside suppleret med billedmateriale. Varigheden af den skriftlige prøve er 4 timer.

Opgavetyperne kan du finde i menuen til højre