Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Fysikopgave

Der kan både stilles kvantitative regneopgaver og kvalitative forklaringsopgaver. I begge typer af opgaver skal forklaringer i form af tekst, figurer og grafiske afbildninger indgå som helt centrale dele af besvarelsen. I besvarelsen skal tankegangen tydeligt fremgå.

Beregninger skal være gennemført med korrekt brug af enheder og en vurdering af nøjagtigheden af resultatet (antallet af betydende cifre).