Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Rapport

En rapport skal typisk skrives over et forsøg eller et projekt. I forbindelse med et projekt, så er der gerne lavet flere forsøg og der skal derfor laves en sammenskrivning af de enkelte forsøg. På denne måde minder rapporten mere om en større skriftlig opgave.

Der arbejdes med naturvidenskabelige rapporter og journaler i alle naturvidenskabelige fag.

En rapport vil normalt skulle indeholde:

Din lærer kan i opgaveformuleingen have stillet særlige krav.

1. Forside

2. Indledning

3. Problemformulering/formål

4. Teori

5. Forsøgsopstilling samt materialeliste/kemikalier (husk sikkerhed).

6. Fremgangsmåde (felt- og forsøgsudførelse)

7. Resultater

8. Databehandling

9. Vurdering/diskussion herunder måleusikkerhed/fejlkilder

10. Perspektivering

11. Konklusion

12. Referencer

Du kan læse mere om rapportskrivning i bogen Ind i naturvidenskaben side 58-62.