Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

KULT-faget

Her trænes især opgaveskrivning. Her trænes formalia (opgaveopbygning, noter, litteraturliste m.m.) og de taksonomiske niveauer i opgaveopbygningen.

Opgavetræningen er en fagfaglig opgave på ca. 6 sider i   historie i slutningen af 1. semester