Skolen er igen åben for afgangseleverne. Se skolens forholdsregler og anbefalinger i forbindelse med COVID-19 her.

Problemformulering

Her skal du beskrive det problem, som du vil løse/forklare.
Problemformuleringen skal formuleres i én sætning og være udtryk for en undren, et paradoks eller en hypotese.
Der skal i tilknytning til problemformuleringen formuleres underspørgsmål/problemstillinger, der skal være udtryk for et stigende
taksonomisk niveau. Du skal ”kravle opad stigen”. Det betyder, at du skal
formulere underspørgsmålene, så du henholdsvis redegør, undersøger og
diskuterer.

Problemformuleringen skal være så bredt formuleret, så den åbner mulighed for
inddragelse af alle fag, hvis det er en flerfaglig opgave.