Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Opgaver i matematik

Afleveringssæt:

Et afleveringssæt indeholder gerne en række opgaver, som har til formål at træne eleverne indenfor et eller flere faglige områder. I løbet af forløbet i matematik vil mange af opgavesættene indeholde vejledende eksamensopgaver eller tidligere eksamensopgaver. Der kan også forekomme opgavetyper, hvor man skal beskrive, hvordan en bestemt type af opgaver skal løses (algoritme opgaver).

Det er altid vigtigt, at besvarelsen af opgaverne indeholder en tilpas mængde af forklarende tekst samt beregninger og mellemregninger. Antallet af mellemregninger afhænger meget af hvilket niveau du undervises på. (Der er forskel på hvor mange mellemregninger, der kræves i en besvarelse, hvis samme opgave stilles til en elev med matematik A i 1.g og en matematik A elev i 3.g.)

Ofte vil forløbet i en opgavebesvarelse være at du finder en formel, indsætter tal, beregner og konkluderer. Formlen skal du i nogle tilfælde selv komme frem til for at kunne besvare opgaven, og andre gange er det nok at du slår den rigtige formel op i formelsamlingen.

Herunder ses en række vigtige ting at forholde sig til, når man skriver sin besvarelse af opgaverne.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål vil der indgå både en vurdering af den matematiske korrekthed, og om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. I alle skriftlige prøvesæt er dettehelhedsindtryk beskrevet i de følgende fem kategorier:

Tekst. Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på.

Notation og layout. Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden.

Redegørelse og dokumentation. Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder.

Figurer. I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer.

Konklusion. Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig matematisk notation.

Eksempler på besvarelse af tidligere eksamensopgaver

Herunder ses en række opgavebesvarelser indenfor forskellige emner. Opgaverne er tidligere eksamensopgaver og det er angivet hvilket niveau (matematik A, B eller C) de er stillet til. Nogle matematiklærere har besvaret opgaverne med en tilstrækkelig mængde forklarende tekst, illustration og beregning.

Se eksempler på besvarelse af tidligere eksamensopgaver

Gode eksempler på korrekt matematisk notation og gode råd:

Til matematik A: http://uvmat.dk/skrift/SkriftlighedStxAogB/haandbogskrmat010409A.pdf

Til matematik B: http://uvmat.dk/skrift/SkriftlighedStxAogB/haandbogskrmat010409B.pdf

Vejledning omkring bedømmelseskriterier her:

Til matematik A: http://uvmat.dk/skrift/SkriftlighedStxAogB/bedoemmelse010409A.pdf

Til matematik B: http://uvmat.dk/skrift/SkriftlighedStxAogB/bedoemmelse010409B.pdf

Til matematik C: http://uvmat.dk/skrift/SkriftlighedHFC/matCHFSkriftlighed.pdf

Projektrapport:

Flere emner indenfor undervisningen i matematik skal afsluttes med en projektrapport. Kravene til et projekt indenfor matematik kan indeholde meget forskelligt og der kan være tale om et rent matematisk projekt og der kan være tale om et projekt i forbindelse med et samarbejde med et eller flere andre fag.

Projekterne har ofte et skriftligt produkt, men produktet kan også være en lydfil, en video eller et mundtligt oplæg. I forbindelse med en projektrapport er det i matematik vigtigt, at der anvendes korrekt matematisk notation (også når rapporten er skrevet ind på computer!) samt at der er en klar forbindende tekst gennem hele rapporten. Se under afleveringssæt for uddybning.

Matematik i samarbejde med andre fag:

Når matematik samarbejder med andre fag vil vi oftest skulle oversætte det andet fags problem til matematik. Vi kan så benytte matematikken til at lave nogle beregninger, som kan oversættes til det andet fag som forventninger eller forudsigelser. På denne måde kan de matematiske beregninger understøtte konklusionerne i det andet fag.

Foldere om matematik i samarbejde med andre fag: