Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Samfundsfag

Samfundsfag omhandler såvel danske som globale samfundsforhold. Faget giver på et solidt grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der påvirker samfundsudviklingen.

Med samfundsfag er man klædt på til aktivt at kunne deltage i nærdemokratiet og gøre sin mening gældende på den internationale scene. Samfundsfag giver også redskaber til at gå både kritisk og videnskabeligt til samfundet: F.eks. i forhold til politisk deltagelse, til samfundsøkonomiske problemer og prioriteringer og endelig i forbindelse med forståelse og håndtering af kulturelle og sociale forskelle. Samfundsfag er et fag, der tager afsæt i virkeligheden og bruger vores fælles hverdag som udgangspunkt for undersøgelser og diskussioner.

samfundsfag