Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Notat

Opgaveformuleringen vil indeholde en problemstilling og baggrunden herfor, samt en præcis angivelse af en afsender (f. eks. en politisk rådgiver eller en økonom) og en modtager (f. eks. en minister, en partileder eller et folketingsudvalg). Opgaven kan indeholde bilag, men det mest normale vil være, at dokumentationen sker på grundlag af materiale til det foregående spørgsmål i samme delopgave eller ved henvisning til hjælpemidlerne.

Et notat er skrevet af en bestemt afsender til en bestemt modtager, og derved bliver den faglige argumentation snævrere, mere målrettet og mere grundig.

Et notat er nøgternt og sagligt i fremstillingen.

I et notat vil der normalt optræde følgende elementer:

– En eller flere strategier eller løsningsforslag

– En gennemført faglig argumentation, hvori konsekvenserne (fordele og ulemper) af strategier eller løsningsforslag præsenteres. Argumentationen skal indeholde dokumentation og kan indeholde et tidsperspektiv, hvor der skelnes mellem konsekvenser på kort og på lang sigt.

– En konklusion, der skal indeholde en velbegrundet anbefaling af en bestemt strategi eller et bestemt løsningsforslag.

Eksempler:

– Du er økonomisk-politisk rådgiver for SF´s formand Villy Søvndal.

Skriv et notat, der forbereder Villy Søvndal til en politisk debat om ”Danmarks konkurrenceevne”; notatet skal sætte Villy Søvndal i stand til at argumentere imod forslagene sidst i bilag C2:

1) Dagpengene og andre ydelser justeres, så der sker en styrkelse af den økonomiske tilskyndelse til at være i arbejde

2) De progressive skatter skal fjernes fra indkomstskattesystemet så det bl.a. bedre kan betale sig at arbejde ekstra og tage en uddannelse

3) Arbejdsmarkedet skal åbne op for indvandrere og efterkommere gennem lavere lønninger. Dermed får personer med mindre gode kvalifikationer bedre mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet.

– Du er politisk rådgiver for Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard. Skriv et notat,

der indeholder en begrundet strategi for, hvordan Pia Kjærsgaard skal håndtere spørgsmålet om privatiseringen af den danske sundhedssektor.