GS – Gymnasiel supplering

Behøver du nye fag eller højere niveauer for at blive optaget på den videregående uddannelse, du gerne vil ind på, kan du i Aalborg supplere din hidtidige ungdomsuddannelse med det formål at give dig mulighed for at opfylde adgangskravene til videregående uddannelser. Læs mere om gymnasial supplering på www.gsdanmark.dk.

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, f.eks. stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau – eller tilsvarende eksamen (f.eks. fra udlandet) for at blive optaget på GSK.

Fristerne for ansøgning er den 5. juli for sommerkurser, den 15. august for kursusstart i efterårssemesteret og den 1. december for kursusstart i forårssemesteret, dog er der løbende optag for EUD/EUX elever på handelsskolen.

Har du spørgsmål vedrørende GS, kan du kontakte vores studievejleder på området på følgende tidspunkter.

Tilmeldingsskema findes på Gymnasial Supplerings hjemmeside.

Tilmeldingsskemaet sendes til Nørresundby Gymnasium & HF.

Du kan også tilmelde dig elektronisk via Aalborg City Gymnasiums hjemmeside

Hvis du vil tage GSK på VUC, kan du benytte deres elektroniske tilmelding

GS undervisningen er som udgangspunkt gratis, men fra den 1. oktober 2007 skal du som GS-kursist betale deltagergebyr, hvis din adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, GIF) er mere end to år gammel. Prisen er 550 kr. pr fag og 1350 kr. for en fagpakke. Kursister, der optages på GIF, betaler ikke gebyr. Bortset fra ordbøger og lommeregner stilles der gratis undervisningsmidler til rådighed af det center, du vælger at gå på.

GS kan være SU berettiget. Læs mere her.

Undervisningen foregår på:

Nørresundby Gymnasium & HF

VUC Nordjylland

Aalborg Handelsskole – EUD/EUX-supplering

Aalborg City Gymnasium

VUC Thy-Mors

Man søger om optagelse til GS ved at sende ansøgningen til:

Nørresundby Gymnasium & HF

Studievej 14

9400 Nørresundby

Mærk kuverten “GS”.

Du kan kontakte os for yderligere information på tlf. 98172833 eller via mail

Nørresundby Gymnasium logo