Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Aktuelle uddannelser, uddannelsesmål, fagudbud og læseplaner

Uddannelserne på NGHF følger de gældende love og bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet.

Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret. Når du har klikket på en lov nedenfor, vil eventuelle ændringer fremgå af boksen “Senere ændringer til forskriften” i højre side af det skærmbillede, der åbner.

Studentereksamen/STX

Højere Forberedelseseksamen/HF

Gymnasiel Supplering/GSK  (se også www.nghf.dk/gs)

Pædagogikum

 

Fag på NGHF/STX

Fag på NGHF/HF

 

For aktuelle læseplaner henviser vi til Lectio. (Klik på hold→fag→Specifikt hold→studieplan)